Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2013

nazwijtosam
trzeba się śmiać ze wszystkiego, co boli, aby zachować równowagę i nie dać się zwariować.
— k. kesey
nazwijtosam
9837 d8d3
Lepiej grzeszyć i żałować,
niż żałować ,że się nie grzeszyło.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viafucktion fucktion
nazwijtosam
9729 7ef5
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viafucktion fucktion
nazwijtosam
9790 5b8f
Może to głupie, ale czasem coś się udaje tylko dlatego, że wierzysz, że się uda. To chyba najlepsza definicja wiary, jaką znam.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viafucktion fucktion
nazwijtosam
Czasami widujemy kogoś codziennie, ale zapominamy mu powiedzieć jaki jest dla nas ważny. A potem jest już wzyczajnie za późno..
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viafucktion fucktion
nazwijtosam
5479 e005
Reposted fromkonwalia konwalia viafucktion fucktion
nazwijtosam
I nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle...
— Happysad
Reposted fromkryczka kryczka viafucktion fucktion
nazwijtosam
To czego brakowało mi u innych, znalazłem w Tobie, dlatego nie chcę już więcej szukać.
Reposted fromwosq wosq viafucktion fucktion
nazwijtosam
To niebezpieczne, ale przyjemne. Bardzo przyjemne.
— przyjemne niezbezpieczeństwo. Moja konspiracja. / powiedz mi, jak mam z tym żyć!
Reposted fromlovesweets lovesweets viafucktion fucktion
nazwijtosam
4174 873f
Reposted fromlgbtlove lgbtlove viafucktion fucktion
nazwijtosam
nazwijtosam
9799 2877
Reposted fromdailylife dailylife viafucktion fucktion
nazwijtosam
2739 4db1
Reposted frombvllshit bvllshit viafucktion fucktion
nazwijtosam
8417 29fb
Reposted frommojanazawsze mojanazawsze viafucktion fucktion
nazwijtosam
Za bardzo się obawiasz. Musisz o tym zapomnieć. Jeżeli tylko zapomnisz, na pewno wydobrzejesz.
— Haruki Murakami, "Norwegian Wood"
Reposted frommarysia marysia viafucktion fucktion
nazwijtosam
Mam zły dzień od paru dni.
Reposted fromboli boli viafucktion fucktion
nazwijtosam
7776 de87
Reposted frompinka pinka viafucktion fucktion
nazwijtosam
6793 2d17
Reposted fromwhateveer whateveer viafucktion fucktion
nazwijtosam
Tak jakoś wyszło, że potrzebuję Cię do szczęścia.
Reposted fromenchantement enchantement viafucktion fucktion
nazwijtosam
Zrozum, że nie ma czegoś takiego jak 'idealna miłość'. Zawsze zdarzy się jakaś kłótnia, jakieś nieporozumienie, sprzeczność zdań. Ale ja Ci powiem, krótko: nie rezygnuj, błagam..
Reposted fromenchantement enchantement viafucktion fucktion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl